Menü Kapat

MİKROORGANİZMA ÖLÇÜMÜ

Hijyen kontrolü için, ortamdaki mikroorganizma sayısı yüzey ATP Swab tekniği ile örnek alınarak anında tahlil edilir. Ortamda, kaç mikroorganizma bulunduğu tespit edilir. Sık sık temizlenen yerlerde bile genellikle 10 cm2 alanda, 1.500 ile 20.000 civarında mikroorganizma, mantar yaşar. Bu sayı ortama ve temizlenme sıklığına göre sayılamayacak rakamlara yükselebilir. Koku yoğunluğu artar.

Uygulamalarımız yapıldıktan sonra  ATP Luminomater ile tekrar tahlil yapılır. Mikroorganizma sayısı hijyen sınırı olan 500’ün altına düşer.

Mikroorganizmaların ölmeleri ve tekrar üreyememeleri nedeniyle, onların ürettiği kokular da yok olur veya çok azalır.

*Kabul edilen dezenfekte sınırları: 100 – 500 RLU arasındadır.

KONUT

Sevdiklerimizle beraber yaşadığımız evlerimiz ne kadar temizlenirse temizlensin, kullanılan deterjanlar bakterileri yok etmediği gibi havada uçuşanlara hiç etkisi yok. Üstelik klor,alkol,asit,amonyak gibi kimyasal maddeler temizlikte etkili olsalarda zehirli gaz yaydıkları için aynı zamanda kansorojen.

Yataklarımız akarlarla (mite) dolu. Televizyonun uzaktan kumanda aletinden gece lambasının açma kapama düğmesine kadar her yer farketmediğimiz bakteri kaynıyor. Bu mikroorganizmalar yoğunluğuna göre kısa ve uzun vadede bize bir çok hastalığın gelmesine sebep oluyor.

Sağlıklı bir ortamda olması gereken bakteri miktarı 100 – 500 RLU arasında olmalı.

Oysaki her hafta temizlenen bir evde yapılan bakteri ölçümünde

Yatakta : 5.000 RLU      

Halıda : 8.000 RLU

TV Kumandasında : 19.000 RLU

Cep Telefonunda : 100.000 RLU bulunmuştur.

Bu rakamlar hijyen sınırının çok üstünde , sağlığımızı tehdit eder niteliktedir.

Uygulamalarımız ile 3- 30 dk içinde evinizdeki zararlı bakteri –virüs ve mantarlardan, hemde uzun süreli olarak kurtulabilirsiniz. Üstelik diğer temizlik ürünlerinin aksine uygulamalarımız, insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermez. Etkisi uzun sürelidir. Ayrıca organik kokuları ve bazı kimyasal kokuları yok eder.

Evinizin m2 si ve yüzey durumuna uygun miktarda uygulama pulvarizasyon yöntemi ile uygulanır. Uygulamadan hemen sonra evinize girebilirsiniz. Uygulama sonra temizlik yapma ihtiyacı olmaz.

Dışarısı ile teması çok olmayan evlerde 1 ila 2 ayda 1 tekrarlanması yeterli ve koruyucudur.

 • 3- 30 dakikada % 100 hijyen

TOPLU YAŞAM ALANLARI

Çocuklarımızın günün büyük bir bölümünü geçirdikleri okullarda hastalıkları birbirlerine bulaştırması kaçınılmaz. Özellikle anaokullarında hijyen konusuna çok dikkat edildiği halde temizlik maddeleri hem hijyen sağlamada yetersiz hem de çocuklarımıza zarar verebilecek kimyasallar içeriyor.

Çocuklarımızın defans mekanizmasının oluşması için bakteriye ihtiyaçları var.

Sağlıklı bir ortamda bulunması gereken bakteri miktarı 100 – 500 RLU arasında olmalı.

Oysaki ana- okullarında oyuncaklar üzerinden ATP swab tekniği ile alınan örneklerde bulunan bakteri miktarı 10.000 ile 20.000 RLU arasında.

Yapılan temizlikler tozları ortadan kaldırıyor ama gözle göremediğimiz binlerce bakteri ve virüse karşı etkili olamıyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen , zararlı hiçbir kimyasal içermeyen TC Sağlık Bakanlığı onayı ile Avrupa Birliği standartlarında üretilen organik veya kimyasal ürünler kullanarak okullarımızı çocuklarımız ve öğretmenleri için % 100 hijyenik hale getiriyoruz.

Çocuklar uygulama yapılmasının hemen akabinde okullarına devam edebiliyorlar.

Bu dezenfeksiyon okulun fiziki durumuna ve öğrenci sayısına bağlı olarak 1-2 ay süre ile etkisini devam ettirir.

Kapalı Alanlara koruma paketi ile % 100 hijyen

SAĞLIKLI İNSANLAR

HUZURLU BİREYLER

KAVRAMLARIN DOĞRUSU

TEMİZLEME

 • Su ve kimyasal yardımı ile organik ve inorganik maddelerin basitçe ve mekanik olarak ortamdan uzaklaştırılmasıdır.
 • Dezenfeksiyon değildir.

DEKONTAMİNASYON

 • Kritik olmayan bir yüzeyi çıplak elle dokunulduğunda enfeksiyon riski oluşturmayacak şeklilde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan mikroorganizmalardan arındırma işlemidir.

ANTİSEPSİ

 • Canlı doku üzerindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.

ASEPSİ

 • Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmasının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi; bunun sağlanması için yapılan işlemlerin tamamına aseptik teknik denir.

DEZENFEKSİYON

 • Cansız bir madde, yüzey veya ortamı, bakteri sporları hariç mikroorganizmalardan, enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde arındırma, ve üremelerinin durdurulması işlemidir.
 • Dezenfeksiyon işleminde asıl amaç patojen mikroorganizmaların sayılarını güvenli bir seviyeye azaltma ve mikroorganizmaların vejetatif formlarını elimine etmektir.
 • Mikroorganizmaları etkileme seviyelerine göre; yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon işlemi vardır.
 • Bu amaçla kullanılan dezenfektanlar da yüksek, orta ve düşük düzey dezenfektanlar olarak ayrılır.

DDD DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON

 • Bakteri sporu, mikro bakteri ve zarfsız virüslere karşı etkisi olmayan ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı virüslere genellikle 10 dakikadan daha kısa sürede etkili olan dezenfeksiyon şeklidir.

ODD ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON

 • Bakteri sporlarına karşı etkisi olmayan ancak mikro bakterilere etkili olabilen, diğer mikroorganizmaları ise inaktive eden dezenfeksiyon düzeyidir.

YDD YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON

 • Bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon düzeyidir.

STERİLİZASYON

 • Cerrahi aletlerin, üzerinde tüm mikroorganizmaların, sporları dahil hiç bir canlı kalmayacak şekilde yüksek basınç ve vakum sağlayan, otoklav adı verilen sterilizatörler içerisinde; doymuş buhar ve %100 vakum vasıtası ile işlemden geçirilmesidir.
 • Otoklav sterilizatör olmadan sterilizasyon işlemi mümkün değildir.
 • Yanlış bilindiği üzere ortam ya da alanlar sterilize edilemez.
 • Durumuna göre uygun düzeyde dezenfekte edilir.
 • Günümüzde alan ya da ortamları sterilize edeceğini ifade eden firmaların sorgulanması gerekmektedir.

MEKANİK DEZENFEKSIYON İLE HER NOKTAYA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR!

İLAÇLAMA POMPALARI PULVARİZATÖR DEĞİLDİR!

PULVARİZATÖR

 • PULVARİZATÖR cihazının, tarım ilaçlama ya da böcek ilaçlama pompalarıyla hiç bir ilgisi yoktur.
 • Virüslerin ciddi bir tehdit haline geldiği bugünlerde, sağlık hizmetleri ile hiç bir ilgisi bulunmayan kişi veya kuruluşlar, temin ettikleri ilaçlama pompaları ile dezenfeksiyon yaptıklarını iddia ederek büyük bir suistimal oluşturmaktadırlar.
 • Pulvarizatör cihazı, sırta takılarak elde tutulan bir pompayla duvarlara ilaç sıkılan bir cihaz değildir.
 • Pulvarizatör cihazı, dezenfekte edilecek alanın ortasına yerleştirilir ve tüm kapılar, pencereler ve havalandırmalar kapatılarak çalıştırılır.
 • Basınçla buharlaştırdığı ve micro oganizmadan daha küçük partiküller haline getirdiği dezenfektan kimyasalı, tüm yüzeylere ulaştırarak tam bir dezenfeksiyon gerçekleştirir.

PULVARİZASYON

 • Sağlık tesislerinde özellikle ameliyathane, yoğun bakım, steril depo gibi enfeksiyon riskinin kabul edilemeyeceği alanlarda kullanılan hava filtreler HEPA FİLTRE’dir.
 • Bu filtreler 5 microna kadar olan mikroorganizmaları süzer.
 • 5 mikrondan daha küçük mikroorganizmalar ise bu filtrelerle süzülemediği gibi, Mekanik dezenfeksiyonun etkin olduğu yüzeyler dışında, ulaşılamayacak alan ve yüzeylere de yerleşir.
 • Pulvarizasyon ise 5 microndan daha küçük mikroorganizmaların yerleştiği yüzey ve alanlara da ulaşılarak dezenfekte edilmesini sağlar.
 • Pulvarizasyon yöntemi solüsyonu yoğun bir sis halinde ortama yayarak, hem alan içerisindeki havada asılı bulunan hem de ulaşılamayacak yüzeylere yerleşmiş mikroorganizmaları dezenfekte etmeyi sağlar.

KNOW – HOW

 • Yalnızca cihaz ve yöntemin doğru olması dezenfeksiyon güvenliği için yeterli değildir.
 • Dezenfeksiyon tıbbi bir konudur ve eğitim ile birlikte uzun zamana dayalı bir tecrübe ve bilgi gerektirir.
 • Sağlık tesislerinde bu işlemler “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” yönetim, yönlendirme, gözetim ve değerlerindirmesi altında yapılabilmektedir.
 • Gündemimizi kaplayan salgınlar döneminde ise bu konu daha önemli hale gelmektedir.
 • Söz konusu işlemler mutlaka “Enfeksiyon” alanında uzmanlığı bulunan yetkin kişiler tarafından organize edilmelidir.
 • Cihaz, doğru ve etkin kimyasal, uygulama yöntem ve teknikleri uzman bilgisinde seçilmelidir.
 • Uzmanlarımız deneyim ve bilgileriyle tüm bu süreçlerde bizimle birliktedir.

HANGİ DEZENFEKTAN?

DİKKAT !!

İHTİYACINIZ MEVCUT MİKROORGANİZMALARI YOK ETMEK Mİ, YENİ MİKROORGANİZMA OLUŞMASINI ÖNLEMEK Mİ?

1 AY ETKİLİ DEZENFEKTAN YOKTUR.

HER DEZENFEKTANIN ETKİNLİK SURESİ FARKLIDIR! AMACA UYGUN DOĞRU DEZENFEKTAN İLE 1 HAFTAYA KADAR YENİ YÜK OLUŞMASI ENGELLENEBİLİR.

KOLLOİDAL GÜMÜŞ İLE STABLİZE EDİLMİŞ HİDROJEN PEROKSİT

 • “Kolloidal Gümüş” ile stablize edilmiş “Hidrojen Peroksit” hızlı ve kalıcı dezenfeksiyon sağlar. Biyolojik olarak yıkımlanan bir üründür. Su ve oksijene ayrılarak kalıntı bırakmaz. Bu nedenle sağlık sorunları oluşturmaz. Çevreci bir dezenfektandır.
 • Hidrojen Peroksit kararlı bir yapıda değildir. Kolloidal Gümüş ile stablize edilirken hem etkinliğini, hem hızını hem de etkenlik süresini 7 güne kadar artırır.
 • Kolloidal Gümüş, Hidrojen Per Oksitin stabilitesini artırdığı için dezenfeksiyon anına kadar biriken mikroorganizma yükü ile birlikte dezenfeksiyon sonrası oluşacak yükleri de 7 güne kadar inaktif edebilir.

HİDROJEN PEROKSİT

 • Hidrojen Peroksit kararlı bir yapı olmadığı için depolama süresi boyunca etkinliği düşer. Pulvarizasyon yapıldıktan sonra ise stablize olamadığından hızlıca su ve oksijene dönüşür.
 • Bu sebeple yalnızca Hidrojen Per Oksit ile dezenfeksiyon yapılması durumunda dezenfeksiyon anına kadar birikmiş mikroorganizmaları inaktif eder.
 • Alanın kullanıma açılmasıyla birlikte mikroorganizma yükü tekrar artmaya başlar ve enfeksiyon riski oluşur.
 • Daha çok vaka arası tabir edilen ve her vakadan sonra uygulanması durumlarında kullanılması uygundur.
 • Belirli süre kalıcı dezenfeksiyon ihtiyacına cevap vermekte yetersizdir.

KLOR

 • Klor iyi bir dezenfektan olmakla birlikte, alan ve ortam dezenfeksiyonunda insan sağlığı ve ağartıcı özelliği açısından uygun değildir. Çamaşrların dezenfekte edilmesinde kimyasal dezenfeksiyon olarak ön yıkamada 35 dereceye kadar kullanılabilir.
 • Zemin dezenfeksiyonunda da dezenfektan olarak kullanımı %0,5 oranında seyreltilerek yapılmaktadır. Bununla birlikte aynı Hidrojen Peroksit gibi dezenfeksiyon anına kadar birikmiş mikroorganizma yükünü inaktif eder.
 • Kullanımla birlikte yeni mikroorganizma yükü oluşmasını engellemez. Kalıcı dezenfeksiyon ihtiyacına cevap vermekte yetersizdir.

Görünmeyeni Görmek; Mikroorganizmalar;

Mikroorganizamaların Hareket Edebilmesi;

Mikroorganizma Etkilerini Azaltmak ve Yok Etmek;

 1. Super Oxidized Water (Süper O2): HOCl + O2 molekülleri + ORP elektronları
 2. Kolloidal Gümüş ile Stablize Edilmiş Hidrojen Peroksit H2 O2 + Kolloidal Ag

Mikroorganizmaların en çok bulunduğu yerler;

 • Toplu yaşam alanları,
 • Havalimanları, Metro, Gar, Otobüs Terminalleri, Limanlar,
 • Toplu Taşıma Araçları, Hayvan Taşıtları,
 • Kargo Şirketleri, Kargo Arabaları, Kargo Paketleri,
 • AVM’ ler,
 • Kamu Binaları, Savunma Sanayi
 • Hastaneler, Üniversiteler, Okullar, Bankalar,
 • Fabrikalar,
 • Siteler, Bina Girişleri, Park ve Bahçe Girişleri.

Mikroorganizamaları, Azaltma ve Durdurma Yöntemleri:

1- Super Oxidized Water (Süper O2):

 • Tamamen biyolojik ve  ekolojik bir dekontaminasyon ürünüdür,
 • Hiçbir  toksik  kalıntı  ve  atık bırakmaz,
 • Su kadar korozifdir,
 • Renksiz ve kokusuzdur.

Super Oxidized Water (Süper O2):

 • Uygulandığı yüzeyde, yüzey  gerilimini  azaltarak  850 – 1100  mV kadar Oksidasyon Redoks Potansiyeli (elektrik yükü) oluşturur.
 • Uygulandığı alanlarda, küçük partikülleri ve mikroorganizmaları   yüzeyden uzaklaştırır.
 • pH 4-6 seviyesinde olduğundan cilt uyumludur.
 • Hiçbir  toksisitesi  yoktur,  solunum yolları,  göz  ve  ciltte  alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermez.

850 – 1100  mVOksidasyon Redoks Potansiyeli Ne anlama Gelir?  

Enfeksiyon Halinde Hipokloröz Salgılanması:

2- Kolloidal Gümüş ile Stablize edilmiş Hidrojen Peroksit

Kolloidal Gümüş ile Stablize edilmiş Hidrojen Peroksit Etkinlik Değerleri:

  

Etki Alanı:

 1. Hipokloröz, oldukça geniş etki spektrumuna sahip bir dekontaminasyon ürünüdür.
 2. Mikrobiyolojik etkinlik çalışmalarında;
 • Virüsler (Hepatit B, C ,Sars, Ebola, Rota, HIV, H1N1, H5N1)
 • Mycobakterium Tuberculosis, non Tuberculosis,
 • Mantarlar( Candida albicans, tropicalis)

Etki Alanı ve Süresi:

 • Sporlu bakteriler: ( Basillius cereus, circulans, alvej v.b.)
 • Gram Negatif ve Pozitif Tüm Bakteriler: (Pseudomonas, E.coli, Enterekoklar, Stafilokoklar, MRSA, VRE…)
 • 30 saniyede,  milyon koloni/ml  oranında etkinliği kanıtlanmıştır.
 • 3 dk  temas süresinde ise, Basilius thermophilus ve Subtilius  gibi sporları da inaktif edebilen güçlü bir sterilandır.
 • Yüzey alanda oluşan BİOFİLM tabakasının oluşumunu engeller ve giderir.
 • 7 gün ve üzeri, kalıcılık süresi elde edilmiştir.

Özellikleri:

 • Toksik değildir,
 • Cilt, burun, göz, ağız ve solunum yolunu kesinlikle irrite etmez. Tahriş edici özelliği yoktur.
 • Yüksek düzey ortam dezenfeksiyonu ve sterilizasyon etkisine sahiptir.
 • Yeterli pH ve redoks potansiyeli değerlerine sahip olduğu için, antibakteriyel, antivirüsid ve antifungusid etkisi en üst seviyededir.
 • Geride kimyasal hiçbir atık bırakmadığı için çevre ve insan dostudur.
 • Korozif etkisi yoktur.
 • Uygulaması profesyonellik gerektirir.
 • Kullanımdan sonra durulama gerektirmez.
 • Etkinliği % 97’ nin üstündedir.
 • Etkisini 30 saniye içerisinde göstermeye başlar.
 • Antiseptiktir.
 • Antistatiktir.

BELGELER

Sohbeti Aç
1
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by