Menü Kapat

Dezenfeksiyon Tüneli

Dezenfeksiyon Cihazlarımızın Ayırt Edici Özellikleri

Bugünlerde gündemimiz olan virüslerin, kontaminasyonun en önemli sebeblerinden biri olan dokunma, temas gibi eylemlerdir. Kişiler üzerlerindeki kıyafet, ayakkabı gibi ürünlerle ciddi virüs yükünü taşımakta ve temas ile bulaştırmaktadır. Oturup kalktığı yerler, dokunduğu yerler, sürtündüğü yerler kontamine olmakta ve bir sonraki dokunan kişinin mikroorganizmaları kendi ortamlarına logaritmik bir şekilde taşımasına sebep olmaktadırlar.

Bu sebeplerle dışardan bir kuruma, eve, markete, bankaya, ve her türlü binaya gelen bir kişinin; kıyafeti, ayakkabısı, eli ile temasın sebep olacağı bulaşma ne kadar hassasiyet gösterilirse gösterilsin, ne kadar el hijyenine dikkat edilirse edilsin önüne geçilememektedir.

Sadece çok kısa bir kısmı açıklanan sebepler özellikle; kurum binaları, bankalar, marketler gibi bu dönemde dahi hizmet verme zorunluluğu bulunan yerlere girişte dezenfeksiyonun önemini ortaya koymaktadır. Kaldı ki bu günden sonra, dezenfeksiyon hayatımızın bir parçası olmuştur.

Bu nedenlerle bir furya karşılığı branda, reklam malzemesi gibi, portatif çadır tipi geçici çözümler değil, bu konuda kalıcılığı ve uzun ömürlü hizmet üretme kabiliyeti olan cihazlar bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Bu cihaz ile yapılacak işlem sırasında iki tane önemli odak noktası bulunmaktadır. Birincisi insan sağlığının korunması, ikincisi mikroorganizmaların sayısının dezenfeksiyon gerekliliği olan 10-6 sayısına indirmeyi hedeflemektir.

Buradan hareketle konunun aslında sağlık tabanlı bir konu olduğu ve sağlık temeli olmayan kişi ya da şirketlerin sadece kar amacıyla moda halinde ürüne yönelmesi sağlanması gereken faydaları zarara çevirebilmektedir.

Her iki odak noktasının da sağlanması bu cihazın tasarım, üretim ve uygulaması sırasında bazı şartların sağlanmasına bağlı olmaktadır.

Şöyle ki:

 • Sağlık tabanı olmayan kişi ya da firmaların sanayide basit mantıkla ürettikleri çadır, branda tipi ürünler insan sağlığının korunması noktasında zayıflık gösterdiği gibi bazıları insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde bilgisizce ürünleri ortaya koymaktadır. Bu tür cihazlar mikroorganizma tutunmasını önlemek üzere tasarım aşamasında gövde dış yüzeyi yekpare ve mikroorganizma tutulmasını en alt seviyede tutabilecek ve gerektiğinde çok kolay bir şekilde mekanik dezenfeksiyon ile dezenfekte edilebilecek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. Bu cihazın üretimine ve bahsedilen şartlara uygun iki malzeme, paslanmaz çelik ve cam tozu ile geliştirilmiş polimer fiberdir. Dakoda, branda gibi malzemeler tekstüre malzemeler olup yüzey düzgünlüğü yoktur.

 • Açıkta duran profil şaseler, oksidasyon, korozyon, pas gibi her türlü riske açıktır ve yayılmayı tutunmayı artıracaktır. Bu nedenle şaseyi oluşturan profiller de paslanmaz çelikten olmalı ve gövde kaplamasının içinde kalmalı, dışarıyla ve kullanıcıyla herhangi bir teması olmamalıdır.

 • Tasarımın köşeleri yuvarlatılmış ve keskin köşesi bulunmayacak şekilde yapılmış olması gerekmektedir.

 • Kapı perdesi gibi kullanıcıya temas edecek hiçbir kapatıcı kullanılmamalıdır. Bunun kullanılması giren kişinin kapı perdesine teması nedeniyle bir önceki kullanıcı ile bir sonraki kullanıcı arasında kontaminasyon oluşturacaktır. Bu nedenle zorunlu kapatma gereken uygulamalarda bile sensörlü otomatik kayar kapı dışında bir alternatif söz konusu değildir. Böyle bir kapının monte edilebileceği cihaz belli bir ağırlığa ve taşıyıcılığa sahip olmalıdır. Branda, tente gibi ürünlerde kayar kapı uygulanması mümkün değildir.

 • Kullanılan dezenfektan solunabilir özellikte olmalıdır. Bunun yanında her spreylemede homojen ve standart etkenlikte olması gerekmektedir.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisi olan PREMIUM ve PRO modellerinin her ikisi de yukarda bahsedilen şase ve gövde özelliklerini karşılamaktadır. Şasesi tamamen paslanmaz çelik profilden imal edilmiş ve gövde dış yüzeyin içerisinde kalmıştır. Gövde olarak PREMIUM modeli paslanmaz çelik, dış gövde yüzeyi yekpare hale getirilmiş, keskin köşesi bulunmayan yuvarlatılmış yüzeydir; PRO modeli Cam tozu ile geliştirilmiş polimer fiber dış gövde yüzeyi yekpare keskin köşesi bulunmayan yuvarlatılmış yüzeydir.

 • Mikroorganizmaların sayısının dezenfeksiyonun gerekliliği olan 10-6 sayısına indirmeyi hedeflemek konusunda ise birkaç etken devreye girmektedir. Dezenfektan kaynağı, Motor özelliği ve gücü, pompa basıncı, nozul sayısı, yerleşimi ve pulvarizasyon inceliği, solüsyon havuzunun varlığı, pulvarizasyon yöntemi, deznefektanın homojenliğinin sağlanması.

 • Dezenfektan kaynağının şebeke suyu olduğu ürünlerde, şebeke suyuna dozimetre ile kimyasal dozajlanmaktadır. Bu yöntem birkaç noktada sorunlar oluşturmaktadır.

 • Birincisi dozimetre sürekli kalibre edilmeli ve standart dozajlama yapmalıdır. Böyle bir işlem uygulamada yapılmadığı gibi sürekli yapılması da mümkün değildir. Kalibrasyonu olmayan bir dozimetrenin kimyasal dozajlayıp dozajlamadığı, ne kadar dozajladığı takip edilemez. Bu nedenle her kullanıcının spreyleme esnasında maruz kaldığı dezenfektan etkenliği standart dışıdır ve pulvarizasyon stardardizasyonuna bağlı deznefeksiyon güvenliği garanti edilemez.

 • İkincisi dozimetre çok fazla arıza yapabilen bir ekipmandır ve çalışıp çalışmadığı sürekli kontrol edilmelidir. Böyle bir kontrol sürekli mümkün değildir. Bu nedenle kullanıcıların gerçekten bir dezenfektan ile mi yoksa sadece şebeke suyu ile mi spreylendiği tespit dahi edilemez.

 • Dozimetre ile bu yapıyı oluşturmak aynı zamanda anlık dezenfektan üretimi demektir. Dezenfektanın üretildiği su ise mutlaka yumuşatmadan, reverse osmoz sisteminden geçmiş iyonize edilmiş su olması gerektiğidir. Şebekeden gelen suya dozimetre ile kimyasal dozajlayarak böyle bir üretim, su ve dezenfektan kalitesini elde etmek mümkün değildir.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisi tüm cihazlar 200 litrelik paslanmaz çelik ya da cam tozu ile güçlendirilmiş polimerden üretilmiş deznefektan tankına sabittir. Bu tanklar gövde içerisine yerleştirilmiştir. Kesinlikle bir dış ünite değilidir. Böylece dezenfektan standardı sağlanabilmiş, homojen bir yapı oluşturulmuştur. Dezenfektan biyosidal ürün ruhsatına sahip kimyasal üretim tesisinde yumuşatmadan, reverse osmoz sisteminden geçmiş iyonize edilmiş su ile üretilmiş 200 litrelik varil ile servisimiz tarafından doldurulmakta ve 200 litre ile yaklaşık 10 bin kişi sağlıklı ve standart bir dezenfeksiyon işleminden geçmektedir.

 • Böyle bir cihazda kullanılacak motor özelliği yüksek performanslı, yüksek basıncı sağlayacak pompayı besleyecek, sık durma – çalışmaya karşı arıza dayanımı yüksek, rezonansı sönümleyerek titreşimi azaltan rijit konstruksiyona sahip, en iyilenmiş soğutma performansı sağlayan, motor sesinde standart gerekliliklerini sağlayan bir motor olmalıdır.

 • Uygulamada yapılan ürünlerde motor kaplin pompa üçlüsü yerine basit bir sirkülasyon pompası kullanılmaktadır. Bu ürünler basınç oluşturmadığı için solüsyonu pulvarize edemez. Yani partiküllere ayırarak sisleme şeklinde bir atım gerçekleştiremez. Sıvı şekilde solüsyon püskürtür. Bu ise homojenliği sağlayamadığı için mikromlarla ifade edilen mikroorganizmaların bulunduğu tüm yüzeylere nüfuz edemediği gibi kullanıcının ıslanmasına sebep olur. Yani hem dezenfeksiyon güvenliği hem de kullanıcı konforu sağlanamaz.

 • Sık durma-çalışmaya karşı arıza dayanımı yüksek bir motor yerine basit bir sirkülasyon pompasının kullanılması cihazın kullanıcı geçişi sırasında arızaya geçmesine bağlı olarak o ana kadar gerçekleştirilmiş tüm dezenfeksiyonu riske atacaktır. Yıllık arıza süresi yıllık çalışma süresinin %0,1’ini geçmemelidir. Bu oran günlük 1.000 geçişin olduğu yerde yaklaşık 30.000 dakikada 30 dakikaya tekabül etmektedir.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisi tüm cihazlarda yalnızca bir sikülasyon pompası ile yetinilmemiş; yukarda sayılan özellikler ile birlikte burada yazılmamış bir çok başka özelliği de bünyesinde bulunduran GÜÇ MOTORU + ESNEK KAPLİN + BASINÇ POMPASI üçlüsü kullanılmıştır.

 • Pompa basıncı kullanılacak nozulların pulvarizasyon mikronunu düşürebilmek için gerekli performansı sağlamalıdır. 100 bar basınca kadar basınç oluşturabilen pompalar ile 1,5 mikron incelikte pulvarizasyon yapabilen nozullar kullanılabilmektedir. Ancak sadece bir sirkülasyon pompası ile bu basıncı sağlamak mümkün olmadığından pulvarizasyon mikronu artmakta, mikro arttıkça dezenfektan sıvı forma evrilmektedir.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisi tüm cihazlarda 100 bar basıncı sağlayabilen pistonlu pompa kullanılmış, esnek kaplinler ile güç motoruna entegre edilmiştir.

 • Spreyleme ya da pulvarizasyonda kullanılacak nozulların sayısı 2 veya 4 adet olarak yeterli değildir. Pulvarizasyon mikronunun yukardaki sebeplere bağlı olarak yüksek olmasıyla bu sayı tamamen yetersiz hale gelecektir. Buradaki kriter 25 m2 lik bir kapalı bir odada 4 dakika çalıştırılacak bir pulvarizatörün tüm odayı sislemiş olmasının sağlanmasıdır. Bu etkinliği sağlayacak miktar mikron inceliği motor gücü, pompa basıncı gibi diğer etkenler ile de bağlantılı olmakla birlikte normal şartlarda 25 m2 lik bir odanın 4 dakikada tamamen sislenmesi 70-100 bar basınçta 1,5 mikronluk 8 adet nozul ile sağlanabilmektedir.

 • Bu etkinliği sağlamak için hesaplama yapıldığında dezenfeksiyon tünellerinin iç ebatları ortalama 2,5-3 m2 baz alınırsa ve iki tarafın açık olduğu düşünülürse bu metraj için minimum 8 adet nozul kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisi tüm cihazlarda 8 adet nozul yerine toleransla 12 adet nozul kullanılarak dezenfeksiyon güvenliği garanti altına alınmaya çalışılmıştır.

 • Nozulların yalnızca sayısı değil yerleşim ve açıları da doğru dezenfeksiyon için gerekliliktir. Yalnızca üstten 1 adet olan ürünler dezenfeksiyon tüneli olarak ortaya konabilmektedir. En iyi şartlarda sağ ve sol kanatta 2 şer adet üstte 1 adet olmak üzere 5 adet nozul ile dezenfeksiyon yapılmaya çalışılmaktadır.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisinde 12 adet nozulun 4 adedi sağ, 4 adedi sol, 4 adedi üst kısımda konumlandırılmıştır. Bunlarda kendi içerisinde sağ tarafta 50 – 80 cm aralıkla 2+2, sol tarafta aynı şekilde, ve üst tarafta yine aynı aralıkla 2 bant üzerinde yerleştirilmiştir. Böylelikle tünel içerisinde bir sisleme alanı ya da ikinci bir tünel oluşturulmuş durumdadır. Nozulların açıları ise bahsedilen 50-80 cmlik sisleme alanına odaklanmıştır. 12 nozulun tamamı 1,5 – 2 mikron aralığında sisileme ve pulvarizasyon yapmaktadır.

 • Yeterli sayıda nozul ile yapılan pulvarizasyonun yanısıra bir diğer konu ve hatta belki de taşımanın en önemli elemanlarından biri olan ayakkabıların dezenfeksiyonudur. Ayakkabı üzerleri sisleme sayesinde dezenfeksiyona maruz kalmakla birlikte alt kısımlarının da dezenfekte edilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

 • Uygulamada görülen ürünlerde zemin genelde bulunmamakta ya da uygun olmayan malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca spreyleme mikronu çok yüksek olduğu için zeminde solüsyon birikmekte, etrafa yayılmakta ve kirlilik oluşturmaktadır.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisinin bütün modellerinde zemin üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım kaymaz pvc zemine sahip toz alma amaçlı paspas, ortada ayakkabıların da dezenfekte edileceği özel esnek polimer paspaslı solüsyon havuzu, üçüncü kısım ise yine kaymaz zemine sahip kurulama paspası şeklinde yapılandırılmıştır. Nozulların spreyleme mikronu 1,5-2 mikron aralığında olduğu ve sisleme yaptığı için zeminde herhangi bir solüsyon birikme yayılması olmamaktadır.

 • Söz konusu dezenfeksiyon işlemi sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi, asepsi gibi spesifik işlerin bilgisini gerektirir. Cihazın bu bilgiler ışığında tasarlanması ve üretilmesi gerekmektedir.

 • Cihaz tasarlanırken ve üretilirken işletme maliyetleri de göz önünde tutulmalıdır. Arıza miktarı yanında dezenfektan tüketimi de dikkate alınmalıdır.

 • GEMTEK GMTK 0120 serisinin tamamında lazer sensör kullanılmıştır. Böylece gecikmeli spreyleme sağlanmış ve kullanıcı tünele girip spreyleme alanına geldiğinde dezenfektan sislemesinin başlatılması, böylece dezenfaktan israfı önlenmiştir. Spreyleme ayarının ayarlanabilmesi sayesinde ise kullanıcının keyfi beklemesi ve fazladan işleme tabi tutulması engellenmiştir.

 • By-Pass sistemli motor ile enerji tüketimi yanında arıza oranı da yıllık çalışma süresinin %0,1’ine kadar düşürülmüştür.

 • Cihaz yalnızca 220 V elektriğin olduğu heryerde çalışabilecek ve kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bunun dışında hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymaz. Herhangi bir su şebeke bağlantısı ya da atık gideri gerektirmez. Böylece tak-çalıştır özelliğinde kullanılabilir.

Dezenfeksiyon Tüneli Yapı Elemanları

ŞASE: Gövdenin iç kısmındaki iskeleti oluşturan şase tamamen paslanmaz çelik profilden imal edilmiştir. Bunun sebebi dezenfeksiyon işlemi yapacak bir cihazda dezenfeksiyon işlemini yapan yapı elemanları ile temasta olabilecek diğer amaçlı elemanların pas, korozyon, oksidasyon gibi dezenfektan ile kimyasal bir tepkime oluşturarak insan sağlığını ve dezenfeksiyon güvenliğini tehlikeye sokmma riskini ortadan kaldırma amacıdır.

KAYNAK: Şase parçalarının ve diğer elemanların şaseye birleştiği tüm noktaların kaynağı yine paslanmaz çelik olan argon kaynağı ile yapılmıştır. Sadece yapıda değil yapı birleşme noktalarında da pas, korozyon, oksidasyon gibi olumsuzlukların oluşması engellenmiştir.

DIŞ GÖVDE GMTK 0120 PREMIUM : Premium serisinin dış gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Dış gövdenin şase ile birleşme noktaları da argon kaynağı vasıtası ile paslanmaz çelik yapısında yapılmıştır. Paslanmaz çelikte bulunan hammadde ebat kısıtı ise bütün parçaların kaynaktan sonra çelik macunu ile birleşme yerlerinin doldurulması, 3 kat astar ardından 3 kat fırın boya en üst kat olarak ta mat vernik yapılarak ortadan kaldırılmış yekpare bir dış yüzey elde edilmiştir.

DIŞ GÖVDE GMTK 0120 COMPACT : Compact serisinde dış gövde özel kalıp ile yekpare gövde olarak şasenin üzerine giydirilmiştir. Malzeme olarak ise cam tozu ile geliştirilmiş polimer fiber kullanılmıştır. Parlak, pürüzsüz bir yüzey elde edilerek mikroorganizma tutulması kesin olarak önlenmiştir.

DIŞ GÖVDE TASARIMI: Her iki modelde de bütün köşeler yuvarlatılarak mikroorganizma tutulması önlenmiş. Cihazın mekanik dezenfeksiyonunda ulaşılmaz nokta kalmasının önüne geçilerek cihaz temizliği ve dezenfeksiyonu kolaylaştırılmıştır.

İÇ GÖVDE: Her iki modelde de iç gövde yüzeyi düzleştirilerek standartlıştırılmış, tekstüre olmayan flexiglas kullanılmıştır. Hem mekanik dezenfeksiyona hem de aydınlatmaya uygun bir yapı oluşturulmuştur. Fleks iç gövdenin arka kısmı komple led ışık ile aydınlatılmış böylece tünel içerisinde gerekli aydınlatma sağlanmıştır.

İZOLASYON: Hem PREMIUM hem de COMPACT serisinde bütün gövde içinin profiller ile arası anti bakteriyel slikon ile tüm iç yüzey ise yüksek danste strafor köpük ile izole edilmiştir.

MONTAJ: Her iki seri de kurulum yerlerinin farklılık göstermesi gibi sorunların çözümü için 3 parça demonte halde üretilmiştir. İki yan kolon ve çatı olmak üzere 3 parçanın montajı somunlu çelik vidalar ile gerçekleştirilmektedir. Parçaların birleşme yüzeyleri kauçuk izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. Her parçanın iç elemanları içerisinde montajlı halde sevkedilmekte, parçalar birbirine monte edildikten sonra 4 adet akış borusunun birbirine birleştirme elemanı ile tutturlması sonucunda cihaz kullanılabilir hale gelmektedir.

200 LİTRE DEPO / TANK PREMIUM: Premium serisinde dezenfektan tankı tüm elemanları gibi paslanmaz çelikten üretilmiştir. Böylece her türlü korozyon, oksidasyon, pas gibi olumsuzluklar önlenmiştir. Tankın üretimi esnasında birleşimi argon kaynağı kullanılarak paslanmaz çelik yapı korunmuştur. Dezenfektan yükü ile tankın yanlara şişme yapmaması için kenarlar paslanmaz çelik yuvarlak borular ile birbirine tutturulmuştur.

200 LİTRE DEPO / TANK COMPACT : Compact serisinde dezenfektan tankı dış gövde yüzeyi ile aynı malzeme olan cam tozu ile geliştirilmiş polimer fiberden üretilmiştir. Dış kenarları dezenfektan yükünden şişme ihtimaline karşı paslanmaz çelik profil ile çevrilmiştir.

Dezenfektanlar etkinliğinin sağlanması için yumuşatılmış su ile üretilmeli homojonize edildikten sonra belli bir durağanlık ve beklemeye sahip olmalıdır. Şebeke suyu bağlantısı ve hattan gelen bu suya dozimetre ile klor ilave edilmesi esasına dayayan cihazlarda bu durum sağlanamamaktadır. Bu durumun oluşturacağı sorunlardan bir tanesi homojenliktir. Şebekeden gelen suya dozajlanacak kimyasal uygulaması çamaşır makineleri gibi ürünün su içerisinde muamele göreceği cihazlar için uygundur. Anlık geçiş dezenfeksiyonlarında, şebekeden gelen suyun içerisinde homojonize edilemeyen kimyasal, partiküle edildiğinde her partikülde dezenfektan taşıma imkanına sahip olmamaktadır. PREMIUM ve COMPACT serilerinde ise tankın gövde içerisine yerleştirilmesi ile dezenfeksiyon güvenliğinin şartlarından birisi olan dezenfektan homojenliği kesin olarak sağlanmıştır.

Bunun yanında dozimetre sürekli kalibre edilmesi gereken, herhangi bir arızaya karşı sürekli kontrol edilmesi gereken cihazlardır. Kullanıcının geçişi sırasında dozimetrenin çalışıp çalışmadığı dolayısı ile dezenfeksiyonun gerçekleşip gerçekleşmediği garanti edilemez. PREMIUM ve COMPACT serilerinde ise sistem püskürtme yaptığı anda tankta bulunan dezenfektanı püskürtmekte ve dezenfeksiyon garantisi yanında hiç bir dış etkene bağlı olmaksızın dezenfeksiyon güvenliği ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Bunun yanında cihazın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duyması da kesin olarak önlenmiş tesisat revizyonu gibi ilave işler ortadan kaldırılmış, sonradan çekilecek şebeke suyunu taşıyan dış hat boruların oluşturacağı iş ve işçi sağlığı güvenliği riskleri yanında görüntü kirliliğinin önüne geçilmiştir.

Tankın gövde içerisinde bulunmasının getirdiği bir diğer avantaj ise cihazın tak-çalıştır özelliği kazanmış olmasıdır.

GÜÇ MOTORU : Hem Premium hem de Compact serisinde Basınç pompasını besleyecek motor olarak ise enerji tüketiminde tasarruf sağlayan by-pass sistemli, motor ömrünü 10 yıla kadar uzatan vernik izolasyonlu, çalışma sırasında beklenmeyen durumlarda oluşan rezonansı sönümleyen rijit konstruksiyonlu,  en iyilenmiş soğutma performansı test edilerek şartları sağlamış, insan saçından 15 kat daha ince toleransları standartlaştırma ile 5 yıla kadar daha uzun rulman ömrlü, standart gerekliliklerin %15 daha altında motor sesi gibi bir çok üstün özelliği bulunan bir motor kullanılmıştır. Böylece arıza sayısı yıllık çalışma süresinin %0,01’ine düşürülmüş, 100 bar basınca kadar yüksek basınç sağlayacak basınç pompasını besleyecek güçte, rezonansın düşük olması, gürültü oluşmaması gibi bir çok fayda sağlanmıştır.

ESNEK KAPLİN :Her iki modelde de güç motoru ile basınç pompasını birleştiren elemanlarda esnek kaplinler tercih edilmiştir. Bir motora bağlı olarak çalışan basınç pompasının rezonans/titreşim ve sessizlik özelliğini belirleyen parçası aktarma görevini gören ara elemanlar “KAPLİNLER”dir. Rezonansın yok edilmesi çalışan bir aksamda mümkün olmamakla birlikte hissedilmeyecek seviyeye çekilebilir. Rezonansın düşük olması hem kullanım konforunu artırır hem de daha önemlisi mekanizmanın tümündeki sarsıntıyı azaltarak zarar görmesini engeller. PREMIUM ve COMPACT serilerinin her ikisinde de tasarım ve üretim aşamasında bütün bu bilgiler dikkate alınarak gürültü kirliliği önlenmiş, kullanım konforu sağlanmış, servis gerekliliği azaltılmış ve cihaz ömrü uzatılmıştır.Bu özelliklerin sağlanması için motor ve basınç pompası arasında gücü aktaran “KAPLİNLER”in seçiminde “ESNEK KAPLİN”ler tercih edilmiştir.

BASINÇ POMPASI : Dezenfeksiyon sürekliliği sağlanması gereken bir işlemdir. Bu nedenle cihazın sürekli çalışır durumda olması gerekmektedir. Süreklilikte meydana gelebilecek bir kopukluk o ana kadar yapılan dezenfeksiyon işlemini geçersiz kılacak kontaminasyon riski oluşacaktır. Bu nedenle PREMIUM ve COMPACT serilerinde, 24 saat 365 gün çalışma kabiliyeti olan, esnek kaplinle entegre edilmiş pistonlu pompa kullanılmıştır.

BAĞLANTI ELEMANLARI VE AKIŞ BORULARI :Spreyleme akış borularının basınca dayanım derecesi performansı etkiler. Spreylemede düşük mikron ve pulvarizasyonun performansını belirleyen en önemli eleman akış borusudur. Basınç dayanımı düşük olan akış borularının kullanılması basıncı sınırlar. Bu sınırlama spreyleme mikronunu yükseltirken homojenliği düşürür. Uygulamada genelde 6-8 bar dayanımlı hava boruları kullanılmaktadır. GMTK 0120 cihazın hem PREMIUM hem de COMPACT serisinde bu zayıflığın oluşmaması için 100 bar basınca dayanıklı lifli akış boruları kullanılmıştır. Akış boruları yüksek basınçta dezenfektan geçişi görevi üstlendiği için serbest halde ya da plastik kelepçe gibi geçici çözümler bir çok sorun oluşturacaktır. Kullanıcı güvenliğinin riske atılması ve İSG sorunları kaçınılmaz olacaktır.Bu nedenle PREMIUM ve COMPACT serilerinde akış borusuna zarar vermemesi için özel olarak iç kısmı kauçuk ile izole edilmiş kelepçeler kullanılarak sabitleme yapılmıştır.

PASLANMAZ ÇELİK NOZULLAR : Hem PREMIUM hem de COMPACT seri de spreyleme nozulları paslanmaz çeliktir.  Bu, nozulların aşınma direncini yükselterek uzun kullanım ömrü sağlar.Bir diğer katkısı ise korozyon ve oksidasyon yapmaması, pas gibi zararlı oluşumları engellemesidir. Bu sayede dezenfektan başka bir yapıyla etkileşime girerek herhangi zararlı bir kimyasal yapıya bürünmez.

2 MİKRON İNCELİKTE SPREYLEME :  Hem PREMIUM hem de COMPACT seri dezenfeksiyon işlemini 1,5 – 2 mikron incelikte spreyleme yöntemi ile pulvarize ettiği dezenfektan ile yapmaktadır. Böylece kullanıcıları ıslatmadığı gibi üzerlerinde bulunabilecek en küçük mikroorganizmalara dahi ulaşarak inaktif edebilmektedir. 1,5 ila 2 Mikron pulvarize spreyleme, hem homojenliği sağlamakta hem de dezenfektan tüketimini kontrol altında tutarak israfı önlemektedir.

OTOMATİK SENSÖR ve OTOMATİK RAPORLAMA:  PREMIUM ve COMPACT modelleri lazer otomatik sensör sayesinde yalnızca geçiş olduğunda çalışır. Kullanıcı tünele girdiği andan itibaren spreyleme alanına ulaşana kadar spreyleme yapılmaz. Gecikmeli sensör sayesinde gereksiz tüketim söz konusu değildir. Kullanıcı tünel içinde beklese bile belirlenen sürenin sonunda spreylemeyi keser. Böylece tüketim kullanıcının insiyatifine bırakılmayarak, hem bekleme yoğunluğu oluşturmaz hem de tasarruf sağlar.

Lazer sensörün diğer katkıları ise opsiyonel olarak ekran ilavesi ile geçiş sayısı, çalışma süresi gibi bilgilerin takip edilebilmesini sağlamaktadır. Yine opsiyonel olarak bu bilgilerin belirlenen periyotlarda istenen adrese elektronik ortamda rapor edebilmesidir. Böylece günlük geçiş, tüketim, kimyasal seviyesi, arıza durumu gibi bir çok bilgi takip edilebilmekte ve gerektiğinde ön bilgi ile müdahale edilebilmektedir.

PLUG & PLAY : Montaj ve bağlantı gerektiren cihazlar ister istemez bir çok ilave iş, işlem ve maliyet gerektirir. Tesisat uygunluğu, tesisat revizyonu, kurulum alanının kapatılması gibi bir çok dezavantajı bulunmaktadır. Bütün bunlara ilave olarak kullanımda olan bir alana sonradan monte edilecek bir cihaz ya da ekipmanın dış kaynaklarına ilişkin tesisat yapıları İSG risk ve sorunları, görüntü kirliliği ve alanın kullanım konforunda olumsuzluklar doğuracaktır. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak PREMIUM ve COMPACT serisi 220 V priz dışında hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan çalışacak özellikte tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu özellik tak-çalıştır özelliğini de cihaza katmıştır. Böylelikle cihaz taşınabilir, montajı kolay, görüntü kirliliği oluşturacak herhangi bir bağlantısının olmadığı bir cihaz olarak üretildi.

ZEMİN YAPISI : Zemin yapısı giriş rampası, iç zemin ve çıkış rampasından oluşmaktadır. İç zemin üç kısımdır. Giriş rampası ve iç zeminin 80 cm’si özel plastik altlı kaydırmaz paspas ile toz alma görevi görmektedir. Çıkış rampası ve çıkış tarafının 80 cm’si ise kurulama paspası şeklinde tasarlanmıştır. İki kısmın ortasında kalan kısım ise solüsyon havuzu haline getirilerek ayakkabı altlarının da dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.

İmalattan Görüntüler

Dezenfeksiyon Tüneli Teknik Özellikleri

MODEL0120 PREMIUM
İPUCUKÜÇÜKORTABÜYÜK
KAPASİTE450 kişi saat (7 SN. İÇİN)515 KİŞİ/SAAT (6 SN. İÇİN)600 KİŞİ/SAAT (5 SN. İÇİN)
TANK KAPASİTESİ200 LT.200 LT.200 LT.
TANK/KİŞİ≈ 10.000 KİŞİ/200 LİTRE≈ 10.000 KİŞİ/200 LİTRE≈ 10.000 KİŞİ/200 LİTRE
NOZUL SAYISI10 ADET10 ADET12 ADET
NOZUL ÇAPI1,5-2 MİKRON1,5-2 MİKRON1,5-2 MİKRON
SİSLEME ALANI60 CM70 CM80 CM
MOTOR TİPİS-1 TEK FAZS-1 TEK FAZS-1 TEK FAZ
MOTOR GÜCÜ / kW0,55 kW0,55 kW0,55 kW
MOTOR KORUMA TİPİIP55 – TOZ+SU FIŞKIRMASIIP55 – TOZ+SU FIŞKIRMASIIP55 – TOZ+SU FIŞKIRMASI
MOTOR ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)220 V220 V220 V
MOTOR DEVRİ (DEVİR/DAKİKA)1410 D / D1410 D / D1410 D / D
STANDARTLARTS EN 6034-1TS EN 6034-1TS EN 6034-1
BASINÇ POMPASI3 PİSTONLU3 PİSTONLU3 PİSTONLU
POMPA MAX AKIŞ (LT/DK)2 LT / DK2 LT / DK2 LT / DK
MAX BASINÇ (BAR)100 BAR100 BAR100 BAR
POMPA GÜCÜ (kW)0,4 kW0,4 kW0,4 kW
POMPA DEVRİ (DEVİR/DAKİKA)1450 D / D1450 D / D1450 D / D
DIŞ ÖLÇÜ   (G*Y*D) CM140*230*180140*230*220160*240*250
İÇ ÖLÇÜ   (G*Y*D) CM80*200*18080*200*220100*210*250
AĞIRLIK ALTI / KG106,5114,5126,5
AĞIRLIK DIŞ GÖVDE / KG86,7102,1120,8
TANK AĞIRLIĞI BOŞ / KG24,224,224,2
TOPLAM AĞIRLIK BOŞ / KG267,4290,8321,5
TOPLAM AĞIRLIK DOLU / KG467,4490,8521,5
TOZ ALMA PASPASIEVETEVETEVET
SOLÜSYON HAVUZUEVETEVETEVET
KURULAMA PASPASIEVETEVETEVET
LED AYDINLATMAEVETEVETEVET
LAZER SENSÖREVETEVETEVET
AÇMA KAPAMA ANAHTARIEVETEVETEVET
SESLİ/IŞIKLI SEVİYE İKAZIEVETEVETEVET
EKRANOPSİYONELOPSİYONELOPSİYONEL
KİŞİ SAYMAOPSİYONELOPSİYONELOPSİYONEL
TÜKETİM RAPORUOPSİYONELOPSİYONELOPSİYONEL
ÇALIŞMA SÜRESİ KAYITOPSİYONELOPSİYONELOPSİYONEL
İNTERNET BAĞLANTISIOPSİYONELOPSİYONELOPSİYONEL
OTOMATİK RAPOR MESAJIOPSİYONELOPSİYONELOPSİYONEL

 

Permanent Exhibitions

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sohbeti Aç
1
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by